CBK i EBRD su organizovale radionicu sa finansijskim institucijama

12/09/2022

Centralna banka Republike Kosovo i Evropska banka za obnovu i razvoj, organizovale su radionicu sa finansijskim institucijama o revidiranim regulatorima korporativnog upravljanja i izjavi o superviziji.
Koordinator za opšte funkcije, Labinot Preniqi je rekao da je CBK angažovana u daljem unapređenju finansijske industrije na Kosovu, na osnovu najboljih međunarodnih praksi. On se zahvalio EBRD-u na podršci za realizaciju ove radionice.

Na ovoj radionici su organizovane tri sesije: za banke, osiguravače, mikrofinansijske institucije i nebankarske finansijske institucije, gde se raspravljalo o propisima korporativnog upravljanja i izjavi o superviziji banaka, kao i o glavnim promenama iz prethodne uredbe o korporativnom upravljanju, opravdanosti za ove promene, povezivanje sa izjavom o superviziji i najboljim praksama.