CBK i direktori banaka razgovaraju o kretanjima u bankarskom sektoru

04/02/2021

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti i zamenik guvernera za finansijski nadzor Sokol Havolli, održali su virtuelni sastanak sa rukovodiocima Kosovskog udruženja banaka i direktorima banaka.

Na ovom virtuelnom sastanku je razgovarano o trenutnoj situaciji u bankarskom sektoru, koji se do sada uspešno suočavao sa operativnim izazovima pandemije, nastavljajući da kreditira ekonomiju i pružajući sve ostale bankarske usluge. Bankarski sistem i dalje karakterišu visoki nivoi kapitala i likvidnosti, kao i vrlo dobar kvalitet aktiva, kao rezultat adekvatne finansijske regulative i visokih nadzornih standarda.

Na ovom sastanku je objavljeno da je nakon pažljivog praćenja događaja vezanih za pandemiju COVID-19, a posebno uticaja drugog talasa COVID-19 i relevantnih vladinih ograničenja za sprečavanje širenja pandemije,  Odbor CBK-a  je u utorak odobrio novi vodič za restrukturiranje kredita zbog COVID-19.

Svrha ovog vodiča je da ublaži kreditni teret zajmoprimaca koji su se suočavali sa finansijskim poteškoćama kao rezultat pandemije restrukturiranjem kredita bez impliciranja bilo kakvog pogoršanja u kosovski kreditni registar.

Guverner Mehmeti je rekao da uloga banaka da osiguraju kontinuirani tok kreditiranja klijenata ostaje od velike važnosti i sa odobrenjem ovog uputstva, CBK prepoznaje okolnosti stvorene u zemlji od drugog talasa COVID-19.

Jedna od mera koje je Centralna banka Kosova preduzela u cilju održavanja finansijske stabilnosti je privremena obustava raspodele dividendi, stoga su to pitanje pokrenuli predstavnici banaka zahtevajući preispitivanje ove mere zabrane. Zamenik guvernera Havolli  je naglasio da će CBK razmotriti ovu meru i da će se pitanje raspodele dividendi rešiti u potpunosti u skladu sa praksom i odlukama Evropske centralne banke.

Takođe, guverner Mehmeti je rekao da CBK ostaje posvećen pružanju svih neophodnih olakšica u cilju što lakšeg prevazilaženja izazova sa kojima se suočava naša ekonomija, ali uvek imajući u vidu da obezbeđivanje finansijske stabilnosti ostaje naš glavni cilj.

Takođe je podstakao sve predstavnike bankarskog sektora da dalje jačaju partnerstvo sa klijentima, pružajući im najprikladnije uslove za prevazilaženje izazova izazvanih COVID-19 u našoj ekonomiji, ali ove olakšice moraju biti zasnovane na istinskim analizama rizika kako ne bi ugrozile održivost banaka.

Predstavnici banaka su zahvalili CBK na konstruktivnoj saradnji i proaktivnom pristupu u vezi sa preduzetim merama i obavezali se da će povećati podršku ekonomiji zemlje.