CBK i banke koordiniraju akcije za pomoć ekonomiji

17/11/2020

Guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti i zamenik guvernera Sokol Havolli održali su virtuelni sastanak sa rukovodiocima Kosovskog udruženja banaka i predstavnicima komercijalnih banaka na Kosovu.

Tema razgovora na ovom sastanku bila je trenutna situacija u bankarskom sektoru i doprinos ovog sektora u prevazilaženju situacije, posebno nakon novih mera.

Guverner Mehmeti rekao je da je CBK posvećena stvaranju svih mogućnosti da pomogne građanima i poslovanjima, ali da istovremeno održi bankarski sektor stabilnim i likvidnim, kao što je bio sve ovo vreme, uprkos mnogim izazovima koje je donela pandemija.

S druge strane, predstavnici banaka izrazili su spremnost da pomognu u prevazilaženju ove situacije i da podrže ekonomiju zemlje, koja je uprkos činjenici da očuvanje zdravlja zemlje ostaje prioritet zemlje, očuvanje zdravlja ekonomije je takođe od velike važnosti.