CBK i Ambasada SAD obeležeili su početak projekta “ Finansijska edukacija za odgovarajuće odluke”

18/10/2016

Centralna banka Republike Kosova u saradnji sa Ambasadom SAD , u okviru finansijske edukacije organizovali su danas sledeću aktivnost sa srednjoškolcima  glavnog grada, sa motom “Finansijska edukacija za odgovarajuće odluke”. Desetine učenika okupljeni u Amfiteatru Narodne biblioteke , zvaničnika CBK i Ambasade , govorili o značaju finansijske edukacije , dobrog upravljanja novca itd.  Njima su podeljene i brošure pripremljene od strane Departmana za spoljne odnose, u okviru CBK, gde su obezbeđene  informacije oko uloge Centralne banke Republike Kosova o ekonomiji zemlje, monetarne politike Kosova , hartija od vrednosti , platnog prometa, licenciranja  finansijskih institucija , strukturi finansijskog sektora i druga pitanja oko oblasti ekonomije i finansija.  Ovi učenici ,  31 oktobra, tokom Međunarodnog dana štednje, će otkriti znanje stečeno u kvizu koji će se održati u okviru ovog projekta. “Stičujući  znanje i  razvijajući veštinu i imati finansijsku kulturu je zaista izazov.  Ali vi ćete dobiti ove veštine kroz život”, rekla je učenicima g-dja  Meredith Rubin,  visoki ekonomski zvaničnik iz Američke Ambasade na Kosovu . “ Verovatno ćete pitati zašto Američka Ambasada podržava ovaj projekat .  Jedan od razloga je da je jedan od ciljeva i očekivanja Ambasade za Kosovo je ekonomski rast ”. “ Mi blisko sarađujemo sa Vladom Kosova,  studente, građane i civilno društvo , kako bi oni bili   “početnici”  koji će uticati na ekonomski rast zemlje.   Mi želimo da imamo bolju budućnost  za vašu zemlju”, naglasila je Rubin.
Takođe. g-dja  Meredith Rubin  izrazila spremnost da pobedničku grupu kviza za finansijsku edukaciju  će dočekati da  posete  Ambasadu na Kosovu .  Shkëndije Himaj, viši savetnik Izvršnog odbora  – Finansijski sektor i tehničke pomoći u CBK , je postavila cilj poboljšanja i unapređenje finansijske edukacije. “Finansijska edukacija ne treba da se desi za samo građane starosti preko 18  godina koji imaju pravo da otvore račun u banci i dobiju usluge i proizvode od finansijskih institucija.  Nedavne studije su pokazale da sa finansijsku  edukaciju  je važno početi od najranijih  uzrasta , jer pomaže u odlučivanju optimalnih odluka kao odrasli”, rekla je Himaj.
 
Ona je objasnila da je CBK  formirala Departman za zaštitu potrošača , koji pokušava da sve primljene žalbe građana u vezi sa finansijskih institucija tretira na vreme i korektno , i u zavisnosti od vrste žalbe dizajnira i mekanizme finansijske edukacije. “Ovo je prevencija koja pomaže klijentima finansijskih institucija da preduzmu prave odluke .   Ona je poručila ove učenike da znanja koja steknu  da prenesu i kod njihovih drugova. “Očekujemo od vas da dobijemo komentare sugestije i preporuke , koje mogu da nam pomognu  za sledeću pripremu ”, rekla je Himaj.   Ajshe Ramosaj  zvaničnik za finansijsku edukaciju u Centralnu banku Kosova, naglasila da organizovanje ovog događaja će uticati na podizanje finansijskog poznavanje i samim tim će pomoći na donošenje potrebnih finansijskih  odluka, uključujući upravljanje novcem , štednje, zajmova i troškova.