CBK i AKK sastali se o pitanjima konkurencije u finansijskom sektoru

08/05/2023

Vršilac dužnosti guvernera Centralne banke Republike Kosovo Bashkim Nurboja i V.D. zamenika guvernera za finansijski nadzor Nexhati Kryeziu, primili su na sastanku predsedavajućeg Autoriteta za Konkurenciju Kosova Neime Binaku-Isufi i V.D. generalnog direktora Selajdina Beqa.
Na ovom sastanku razgovarano je o saradnji dve institucije u cilju koordinacije politika, zasnovanih na sprovođenju zakonodavstva.
V.D. guvernera Bashkim Nurboja je ovom prilikom istakao da CBK ima za cilj da zaštiti konkurenciju, uvek u duhu saradnje dve institucije i izrazio interesovanje da saradnja između CBK i AKK još više napreduje.
Na ovom sastanku V.D. guvernera Nurboja je zatražio da Autoritet za konkurenciju ispituje slučajeve u kojima imamo pritužbe nebankarskih finansijskih institucija na ograničenje ekonomske aktivnosti koje su izazvale određene banke. Jednostrano zatvaranje žiro računa nebankarskih finansijskih institucija od strane odrešenih banaka nije dobra praksa, posebno kada za to nema dovoljno opravdanja.