CBK: Ekzaminiraju se nelicencirane finansijske aktivnosti

27/07/2012

Priština, Juli 27, 2012 – Izvršni Odbor Centralne Banke Republike Kosova (CBK) je ovlastilo zaposlene CBK da vrše ekzaminiranje finasijskih aktivnosti koje nisu licencirane od strane CBK.
U ovom kontekstu, ekipa ekzaminera CBK, uz asistenciju Policije Kosova, je posetila danas ujutro dve lokacije pod sumnjom da se tu odvijaju finansijske aktivnosti bez licenciranja od strane CBK.
Prilikom ekzaminiranja na teritoriji opštine Gračanica, inspektori su utvrdili da finansijska institucija s imenom “Dunav banka A.D.Zvečan” obavlja finansijsku aktivnost bez licence. Istovremeno, prilikom ekzaminranja u lokaciji na teritoriji opštine Štrpce, inspektori su utvrdili da finansijska institucija s imenom  “Dunav banka A.D.Zvečan” obavlja finansijsku aktivnost bez licence.
Proces ekzaminiranja u obe lokacije je završeno bez ikakvih ekcesa. U obe lokacije zaplenjen je deo materijala i opreme s kojom se obavljala nelicencirana aktivnost i isti je stavljen pod nadzor CBK i biće upotrebljen za dalju odredjenu zakonsku proceduru.
Ka što je poznato, prema zakonodavstvu na snazi, nijedno lice na teritoriji Republike Kosova ne može obavljati bankarsku ili finansijsku aktivnost bez licence izdate od strane CBK koja ima ekskluzivnu odgovornost za regulisanje, licenciranje, registriranje i superviziju svih finansijskih institucija u Republici Kosova.