CBK dodeljuje nagradu za mlade ekonomiste i za najbolju priču u novinarstvo iz oblasti finansijskog sistema

28/02/2017

Centralna banka u toku svojih godišnjih aktivnosti , nastavila je i ove godine deljenje nagrada za mlade ekonomiste i najbolju priču u novinarstvo. Što se tiče kandidatura o kriterijumima navedenim u konkursu CBK za “ Ngaradu za mlade ekonomiste” , nakon razmatranja i procene najbolji radova istraživanja u oblasti ekonomije i finansija, nakon razmatranja i procene ovih radova , uvek imajući osnovni kriterijumi predviđene konkursom , kao i finanlne procene Profesionalna akademska komisija izdvojila pobednika nagrade na sledeći način: Prvo mesto : Auerela Deshishku sa radom “Nonperforming Loans: An analysis of the indicators of the deteriorating asset quality in South Eastern Europe”, drugo mesto: g.Halim Mahmuti sa radom “Fiskalni moral iz perspektive NVM-na Kosovu” i treće mesto: Arian Krasniqi radom “Stvaranje konkurentne prednosti preduzeća preko Aplikacije diferenciranja strategije (Slučaj studija: Bankarski sektor). Dok u objavljenom konkursu od CBK pod nazivom : Nagrada CBK za najbolju priču u novinarstvo iz oblasti ekonomije – finansijski sistem nakon razmatranja primljenih radova , zajednička komisija nezavisnih članova masovnih medija kao i člana u svojstvu posmatrača od CBK pažljivo je razmatrala aplikacije izabrajući dobitnika nagrade CBK za najbolju priču u novinarstvo iz oblasti ekonomije- finansijski sistem : sledeće teme: najbolja televizijska priča sa temom :” Ekonomski rast Kosova “! , g.Faton Salihu , tema je realizovana od novinara RTK , najbolja priča štampa- medija -elektronski mediji su dodelili :g.Lulzim Ahmeti od Telegrafske Agencije Telegrafi na temu : “ Milioni koji dolaze na Kosovu od Afganistana”,g.Albert Spahiu od Novine : Ekonomija na Temu: “ Bankarski sektor dobit samo na kredite” kao i g..Rrahman Ramaj iz novinarske istraživačke mreže (BIRN) na temu : "Fiskalni paket za građane “.

U ceremoniji organizovanoj u CBK , Guverner Hamza obraćujući se novim istraživačima i nagrađenim predstavnicima medija zajednice je naglasio da je kod CBK postala tradicija za dodelu nagrada za mlade ekonomiste , aktivnost koja ima za cilj da podstakne istraživačke aktivnosti u oblasti ekonomije među mladim istraživačima. On je dalje naglasio da dodavanje podnetih radova neprekidno je unapredio kvalitet radova podnetih od strane kandidata za ovu nagradu, a garant je za posticanje kandidata da nastave da budu deo tih takmičenja za ovu nagradu . Takođe guverner je zahvalio predstavnicima sredstava javnog informisanja koji su nagrađeni za svoje teme, obećavajući da nagrade u ovoj oblasti sada biti tradicionalne teme koje će se dodeliti za najbolje konkurentne teme u oblasti finansija pružajući međusobnu saradnju u oblasti pravne informacije za razvoj finansijskog.- bankarskog sektorau opšte. Takođe o važnosti ovog takmičenja govorili su i nagrađeni kandidati o nagradi za mlade ekonomiste i one iz oblasti masovnih medija i obećali da će ovo takmičenje biti dobro svih zajednica kako bi pokazali njihovu konkurentnu vrednost sa istraživačkim radovima ili temama koje su relevantne za oblast privrede.