CBK dodelio sertifikate studentima koji su pohađali program profesionalne prakse

02/09/2016

U okviru programa “stručna praksa za studente” Centralna banka Republike Kosova (CBK) je i ove godine omogućila pohađanje stručne prakse deset najboljih studenata universiteta u zemlji ali ih onih koji studiraju van Kosova. Cilj ovog programa je da se privuku studenti sa većim rezultatima , koji pokazuju visok stepen motivacije , želje i interesovanja za rad u CBK i podeli zajedničko iskustvo osoblja CBK sa ovim studentima.

Za razliku od predhodnih godina, Centralna banka Republike Kosova ove godine je organizovala stručnu praksu direktno angažujući studente u realizaciji istraživačkog projekta vođen i nadgledan od strane Departmana za statistiku. Praksa za studente realizovana tokom ove godine imala je za cilj realizaciju jedne ankete u tri granična prelaza sa ciljnom grupom : emigranata Kosova koji prelaze u ovim graničnim prelazem nakon svoje posete Kosovu. Studenti učesnici u avgustu mesecu 2016 u ulozi anketara /ispitanika/ su bili raspoređeni u tri carinskih punkteva na Kosovu za obavljanje anketa sa kosovskim emigrantima , koji otišli van Kosova nakon njihove posete tokom letnje sezone. Cilj ovog istraživanja je bio da se prikupe informacije o visini i strukturi rashoda nerezidenata tokom boravka na Kosovu.

Podeljeni u grupe , studenti su uspeli pokriju glavne granične prelaze i preko ovih prelaza da ostvaruju popunjavanje oko tri hiljade upitnika od građana nerezidenata na Kosovu, koji žive u zapadnim zemljama , koji su tokom istraživanja napustili zemlju kroz graničnim prelazima i od Prištinskog aerodroma.

Ove informacije dobijene kroz ankete nerezidenata će se koristiti kao uzorak za procenu nivoa i strukture rashoda nerezidenata tokom njihovog boravka na Kosovu. Prikupljene informacije će povećati kvalitet procene statistike za platni bilans i stoga će bolje razumeti finansijski uticaj dijaspore u privredu Kosova.

Po završetku prakse, u čast pokazujućeg rada i posvećenosti tokom sprovođenja ovog istraživanja ove ankete , CBK je organizovala ceremoniju za dodelu sertifikata stručne prakse za studente koji su pohađali ovaj program. Za izuzetni rad , disciplinu i posvećenost u sprovođenju ove studije , studente je čestitao zamenik guvernera g. Lulzim Ismajli, koji je ohrabrio studente da dosledno slede put profesionalnog i akademskog napredovanja , nadajući se da neko od njih bude deo finansijskih institucija , bilo u zemlji ili u međunarodnim institucijama , u kojima je Kosovo deo njih. Studenti za njihova stečena iskustva zahvalili osoblje CBK , sa posebnim osvrtom Departman za statistiku, gde su bili raspoređeni za mesec dana. Na kraju ceremonije zamenik guvernera je dodelio sertifikate svim studentima koji su učestvovali u ovoj ceremoniji.