CBK će ubrzo usaglasiti sporazum sa Evropskom centralnom bankom

 Guverner Centralne banke Republike Kosova  Fehmi Mehmeti sastao se sa zamenikom generalnog direktora Evropske centralne banke, Rolf Klug.
Guverner Mehmeti je obavestio zamenika generalnog direktora ECB-a, o nedavnim događajima u bankarskom sistemu na Kosovu, kao i približavanje  pravnog okvira CBK-a s ciljem Evropske unije i Bazelskim principima.
Na održanom sastanku dogovoreno je da blagovremeno podnesu Memorandum o razumevanju između CBK i ECB.
Guverner Mehmeti, u ime CBK-a , zahvalio se ECB za nastavak saradnje i podrške , nadajući se da će nastaviti dalje.
Sa druge strane , zamenik generalnog direktora  Evropske centralne banke , Rolf Klug, čestitao  je guverneru Mehmeti o izboru guvernera CBK-a i potvrdio podršku i dalju saradnju između ECB i CBK.