CBK će ubrzo usaglasiti sporazum sa Evropskom centralnom bankom

30/05/2018

 Guverner Centralne banke Republike Kosova  Fehmi Mehmeti sastao se sa zamenikom generalnog direktora Evropske centralne banke, Rolf Klug.
Guverner Mehmeti je obavestio zamenika generalnog direktora ECB-a, o nedavnim događajima u bankarskom sistemu na Kosovu, kao i približavanje  pravnog okvira CBK-a s ciljem Evropske unije i Bazelskim principima.
Na održanom sastanku dogovoreno je da blagovremeno podnesu Memorandum o razumevanju između CBK i ECB.
Guverner Mehmeti, u ime CBK-a , zahvalio se ECB za nastavak saradnje i podrške , nadajući se da će nastaviti dalje.
Sa druge strane , zamenik generalnog direktora  Evropske centralne banke , Rolf Klug, čestitao  je guverneru Mehmeti o izboru guvernera CBK-a i potvrdio podršku i dalju saradnju između ECB i CBK.