CBK: Broj novčanica od 500 evra povučenih iz opticaja i deponovanih u CBK premašuje 180.500 komada

16/02/2024

Centralna Banka Republike Kosovo saopštava da je kao ishod Uredbe o operacijama sa gotovinom, broj novčanica od 500 evra deponovanih od strane građana u komercijalnim bankama, a zatim u CBK-u, kao novac povučen iz opticaja, premašio 180.500 jedinica, što je više od 90 miliona i 250 hiljada evra.

Ovo je jedan od direktnih uticaja Uredbe od usvajanja iste, doprinoseći postizanju cilja finansijskog sistema sa integritetom i pomaganju nacionalne strategije protiv neformalnosti i srodnih pojava.

Uredba o operacijama sa gotovinom između ostalog je utvrdila da sve bankarske i nebankarske finansijske institucije su dužne da zaustave ponovni promet novčanice od 500 evra svojim klijentima.

Centralna Banka Republike Kosovo ostaje posvećena unapređenju pravnog i nadzornog okvira u sprovođenju svog ustavnog mandata i u skladu sa svojim strateškim ciljevima, uz transparentnost i posvećenost prema javnosti.