Caktimi i kodit të veçantë shtetëror për Republikën e Kosovës nga ana e SWIFT-it