CBK: Broj korisnika koji već imaju platne račune sa osnovnim uslugama premašuje 320,000

01/02/2024

Centralna Banka Republike Kosovo saopštava da je na osnovu najnovijih dostupnih podataka, broj računa sa osnovnim uslugama premašio broj od 320 hiljada korisnika, prema odredbama Pravilniku CBK-a o pristupu platnom računu sa osnovnim uslugama.

Pravilnikom je utvrđeno da za kategorije potrošača koji pripadaju grupi ugroženih potrošača koji ostvaruju prava predviđena zakonodavstvom koje reguliše penzije i socijalnu pomoć u Republici Kosovo neće biti naknade, odnosno biće besplatni od 1. januara 2024. godine.

Dok, za ostale kategorije, banke će ponuditi utvrđene usluge sa razumnom mesečnom naknadom koja ne može biti veća od 0,12% vrednosti prosečne neto mesečne zarade u Republici Kosovo, koju je nedavno objavila Agencija za statistiku Kosova.

Proces konverzije tekućih računa sa osnovnim uslugama, prema uslovima Pravilnika kao i otvaranje novih je u toku i nema rok, prema tome CBK poziva građane da iskoriste pravo na otvaranje bankovnog računa u bilo kojoj banci, koristeći prednosti Pravilnika o osnovnom računu, gde za ugrožene grupe bankovni račun je besplatan a za druge grupe, sa razumnim naknadama.

U okviru proaktivnog pristupa, sa ciljem da se olakša proces i smanji opterećenje za građane, za sve one koji već imaju bankovni račun i ispunjavaju kriterijume za osnovni račun, CBK je pripremila tehnički alat za proveru preko interneta iz svake banke u Registru bankovnih računa CBK-a. Ovo omogućava banci da lako i na licu mesta proveri ukoliko građanin ima ili nema drugi bankovni račun, što omogućava efikasniju konverziju na osnovni račun, prema utvrđenim kriterijumima.

CBK je kao deo svojih strateških ciljeva, posvećena povećanju pristupa finansijama i konkurentnosti finansijskog sistema i svojim odlukama da pređe sa bankovnog računa na koncept platnog računa. Platni račun može se ponuditi i od nebankarskih institucija koje sa novim regulatornim izmenama imati namenski IBAN i svi građani će moći da primaju plaćanja.

Novim nacrtom Zakona o sistemu plaćanja koji je u fazi dorade, čak i nebankarske finansijske institucije imaće pravo pristupa klirinškom sistemu za plaćanja malih vrednosti, u okviru Nacionalnog platnog sistema, omogućavajući im tako da budu deo konkurencije i efikasni u procesu platnog prometa u zemlji.

Centralna banka Republike Kosovo zahvaljuje bankarski sistem na saradnji za fleksibilnost i ažurnost prikazanu za automatsku konverziju svih računa socijalnih i penzijskih šema, poštujući sugestiju CBK-a da se ovaj proces omogući i sprovede bez potreba da svaki građanin koji pripada ugroženim grupama fizički bude prisutan u poslovnicama banke. Time je izbegnut ovaj postupak i predstavlja model potrebnog partnerstva i saradnje.