BQK zhvilloi konferencën ndërkombëtare mbi konkurrencën dhe rrezikun bankar