CBK uverava klijente Ekonomkse banke da su njihova sredstva neugrožena i bezbedna

24/04/2020

Centralna banka Republike Kosovo je blagovremeno obaveštena  od strane Ekonomske banke u vezi sa sajber napadom, koje je uticalo na funkcionalnost pojedinih bankarskih usluga, pri čemu  na osnovu  potvrde banke, ove bankarske usluge su kasnije vraćene u normalnom stanju.

Ovom prilikom Ekonomska banke  je obavestila i državne organe, koji se bave sajber bezbednošću i drugim pitanjima ličnih podataka. 

U skladu sa delokrugom  i mandatom  CBK-a, obaveštavamo vas da su sredstva na računima  klijenata bezbedna , a sajber napad  se odnosi na  tok  informacija koje su povezane sa oblašću  privatnosti.

Dotična banka već je preduzela konkretne mere  u pogledu  istrage i eliminacije ovog sajber napada.

CBK takođe u kontinuitetu prati stabilnost  bankarskog sektora i individualnih banaka,  pri čemu na osnovu  glavnog finansijskog pokazatelja, bankarski sektor je stabilan.