BQK publikon të dhënat e sektorit të jashtëm për tremujorin e parë të vitit 2013