BQK publikon të dhënat e sektorit të jashtëm për gjashtëmujorin e parë të vitit 2013