BQK publikoi statistikat për sektorin financiar për muajin shkurt 2014 dhe sektorin e jashtëm për tremujorin e katërt të vitit 2013