BQK publikoi statistikat për sektorin financiar për muajin maj 2014 dhe sektorin e jashtëm për tremujorin e parë të vitit 2014