BQK publikoi statistikat për sektorin financiar për muajin gusht 2014 dhe sektorin e jashtëm për tremujorin e dytë të vitit 2014