BQK: PREJ MARRËSIT NË DHËNËS TË ASISTENCËS TEKNIKE