BQK pjesëmarrëse e konferencës së pestë dyvjetore për menaxhim të rrezikut dhe mbikëqyrje financiare