BQK objavila nove statističke podatke o kamatnim stopama koje se primenjuju na kredite i depozite

26/10/2015

Centralna banka Republike Kosova objavila najnovije statističke podatke u vezi sa kamatnim stopama koje se primenjuju od komercijalnih banaka na kredite i depozite, što je veliki korak u podizanju kvaliteta i širenje asortimana statistike. Nove statistike objavljene danas su odgovor na zahtev za dodatne informacije o kamatnim stopama. Ovi statistički podaci pružaju detaljne informacije , o kamatnim stopama na kredite i depozite razvrstanih po institucionalnim sektorima (preduzeća i domaćinstava), ekonomskim sektorima (poljoprivreda, proizvodnja, usluga i drugih sektora), za kreditiranje (kreditne investicije ili potrošnju), roku i t.d. Uporedo informacijama o kamatnim stopama, CBK je takođe objavila punu informaciju o vrednosti novih ugovora pozivajući se na referentni mesec ( iznosi u evro za depozit i kredit) .
CBK istovremeno je pripremila neophodne informacije i objašnjenja u vezi kretanja u odnosu na prethodnu verziju u novoj verziji. Podaci objavljeni ranije su prilagođeni na novim oblicima objavljivanja. U tom slučaju CBK pruža na svom sajtu , kao i u sam fajl koji je objavljen , jednu matricu konverzije u kojoj standardne komponente iz prethodne verzije su u skladu sa standardnim komponentama po novoj verziji. Informacije o kamatnim stopama danas su objavljene na internet stranici CBK u okviru Vremenske serije (link: http://bqk-kos.org/?id=55/). Statistički podaci o kamatnim stopama objavljeni od strane CBK na svoj internet stranici po kalendaru publikacija: 25 dana po isteku referentnog meseca .
Sastavljanje kamatni stopa je zasnovano na međunarodnim standardima , kao Priručnik za statistiku kamatni stopa objavljen od strane Evropske centralne banke , Priručnik monetarne finansijske statistike objavljene od strane Međunarodnog monetarnog fonda, i druge najbolje prakse od raznih zemalja. Sve informacije o prikupljanju podataka o kamatnim stopama, metodologiju i prakse prenošenja prikazani su u dokumentima CBK: Izveštaj o Kamatnim Stopama i Metodika Monetarne i Finansijske Statistike.