BQK në bashkëpunim me Korporacionin Financiar Ndërkombetar (IFC) organizuan seminarin në Prishtinë me temën:Qeverisja Korporative për Institucionet Financiare në Kosovë