BQK mirëpret inicimin e MFPT-së për ndryshimin e rregullores mbi pezullimin e shërbimeve komunale për mbledhjen e detyrimeve të papaguara të tatimit në pronë

08/10/2021

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës mirëpret inicimin e ndryshimit nga Ministria e Financave Punës dhe Transfereve, të projekt-rregullores mbi pezullimin e shërbimeve komunale për mbledhjen e detyrimeve të papaguara të tatimit në pronë.

Përmes këtij ndryshimi qytetarët nuk do të jenë të obliguar që të paraqesin vërtetimin e tatimit në pronë për të regjistruar automjetet e tyre.

BQK konsideron se një masë e tillë do të kontribuojë në zvogëlimin e automjeteve të pasiguruara dhe të paregjistruara.

Sipas të dhënave të ndryshme, numri i automjeteve të pasiguruara në Kosovë është në rreth 25-30%, ndër më të lartit të Evropë.

BQK inkurajon të gjitha institucionet publike që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme me qëllim të reduktimit të automjeteve të pasiguruara.

BQK po ashtu, si palë nënshkruese e marrëveshjes së mirëkuptimit për policat kufitare ndërmjet Ministrisë së Financave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Byrosë Kosovare të Sigurimeve, kërkon nga palët nënshkruese që të zbatojnë zotimet në kuadër të kësaj marrëveshjeje, përfshirë edhe hapat që kanë për synim reduktimin e automjeteve të pasiguruara, e qëllim përfundimtar i të cilës është zgjidhja permanente e problemit të policave kufitare dhe kartonit të gjelbër.