BQK ka permbushur me sukses objektivat e saja te parapara me Ligjin e BQK-se