BQK ka nënshkruar memorandum të mirëkuptimit me Komisionin e Mbikëqyrjes Financiare të Bullgarisë