BQK-ja ka ndarë Certifikatat Studentëve që ndoqën Programin “Praktikë për Student në BQK”