BQK-ja fillon me procesimin e pagave të tetëdhjetëmijë shërbyesve të Administratës Publike përmes Sistemit Elektronik të Kliringut Ndërbankar