CBK i MF su potpisale sporazum sa EU-om u iznosu od 100 miliona evra

01/08/2020

Zamenik guvernera za finansijski nadzor Centralne banke Republike Kosovo Sokol Havolli i ministarka za finansije Hykmete Bajrami potpisali su sporazum sa komesarom za ekonomiju Evropske unije, Paolo Gentiloni.

Sporazumom  o zajmu za makro-finansijsku pomoć, Kosovo je dobilo sredstva u iznosu od 100 miliona evra.

Potpisani sporazum dolazi nakon otvaranja mogućnosti ostvarivanja dobiti od ove šeme Evropske unije i za zemlje Zapadnog Balkana. 

Potpisivanje ovog Sporazuma je povezano sa pomoći Međunarodnog monetarnog fonda koji je u aprilu 2020. godine odobrio Instrument za brzo finansiranje za Kosovo, u iznosu od 51.6 miliona evra.

Dobijeni zajam će pomoći Kosovu u Planu ekonomskog oporavka i primeni hitnih mera. 

Deo isplate zavisi od ispunjenja određenih kriterijuma koje Vlada Kosova ima obavezu da u tačnosti ispuni, jer isti pomažu poboljšanju javne uprave na Kosovu i povećanju transparentnosti.