CBK i AKK predstavljaju novo uvedene mere razvoja industrije osiguranja

24/09/2020

Zamenik guvernera za finansijski nadzor pri Centralnoj banci Republike Kosovo (CBK), Sokol Havolli i predsednik Autoriteta Kosova za konkurenciju (AKK), Valon Prestreshi predstavili su medijima mere preduzete u vezi sa novouvedenim modelom troškova obaveznog osiguranja.

Zamenik guvernera Havolli spomenuo je niz reformi koje je CBK preduzela u cilju poboljšanja situacije u ovom sektoru, koji je i dalje nerazvijen, koncentrisan je na proizvode obaveznog osiguranja (auto-odgovornost) i suočava se sa neispunjavanjem uslova u vezi sa regulatornim zahtevima za kapitalizaciju i rezervisanje.

Zamenik guvernera Havolli je nadalje naglasio da su problemi ove industrije rezultirali nestabilnim performansama ovog sektora što utiče na njegovu sposobnost da ispuni obaveze prema osiguranicima.

„Rezultati reformi koje je preduzela CBK doneli su vrlo pozitivan i intenzivan odgovor industrije osiguranja. Tokom ovog perioda, deoničari osiguravajućih društava dodali su preko 11 miliona evra kako bi zadovoljili potrebe kapitala i rezervisanja svojih kompanija. Tokom poslednje nedelje ovog meseca takođe očekujemo porast od najmanje 3 miliona evra. Tokom protekle godine CBK je preduzela neophodne radnje kako bi osigurala punu naknadu štete oštećenim stranama. Ovo uključuje, ali bez ograničenja, povećanje tarifa i drastično smanjenje troškova za osiguravajuće kompanije koje reguliše CBK. Pored toga, CBK je odlučna da obezbedi da sve kompanije postignu potpunu usklađenost sa regulatornim zahtevima tokom ove godine,” rekao je zamenik guvernera Havolli.

Između ostalog, zamenik guvernera Havolli je napomenuo da je ova industrija bila prioritet na dnevnom redu guvernera i CBK. Potonji su u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama odlučili da se kapitalizacija pitanja jednom zauvek reši. Planirano je da se postupak završi u junu, ali je zbog pandemije morao biti odložen na kratko.

„Tokom prošle godine, ali i tokom ove godine, imali smo kontinuiranu institucionalnu komunikaciju sa predsednikom Autoriteta Kosova za konkurenciju, u nastojanju da pronađemo najnaprednije modalitete za adresiranje proizvoda TPL na kosovskom tržištu. U tom kontekstu, CBK je preduzela potrebne pripreme vodeći se zaključkom da model cena za obavezne proizvode treba unaprediti kako bi se osiguralo pokriće potencijalnog rizika za svakog osiguranika i, u isto vreme, omogućile promene u troškovima na osnovu individualnih karakteristika osiguranog rizika. Drugim rečima, cene bi trebale biti određene na osnovu tržišta i rizika. Zbog toga bismo vas putem ove konferencije obavestili da smo kao rezultat bliske saradnje sa AKK-om došli do zaključka da model obaveznog obračuna troškova politike treba da se zasniva na individualnom riziku osiguranika. Naš cilj kao CBK je da pređemo u kratkom roku sa modela koji se primenjuje u periodu od oko 20 godina na model koji se može smatrati liberalnim modelom obračuna troškova, poštujući pojedinačne faktore rizika osiguranja. Pokret ka liberalizaciji sigurno će podržati naši partneri iz međunarodnih finansijskih institucija, ali kapitalizacija industrije bila je apsolutni preduslov za promovisanje u ovom smeru. Smatram da su sada ispunjeni uslovi da preduzmemo ove radnje,” naveo je zamenik guvernera Havolli.

S druge strane, predsednik AKK-a Valon Prestreshi opisao je akcije CBK-a u regulisanju ove industrije kao izuzetne.

„AKK i CBK rade na ovom pitanju od prošle godine, a u stručnim preporukama koje smo dali CBK-u naglasili smo potrebu liberalizacije ovog tržišta i bez jedinstvenih premijskih cena TPL-a, čime smo otvorili put za pritisak konkurencije među osiguravajućim društvima koja posluju na tržištu. AKK je preporučio CBK-u kao regulatoru tržišta da započne pripreme kako bi se prešlo sa trenutne regulacije tržišta na niz dozvoljenih tarifa, na koje se pozivamo kao na najviše i najniže tarife, pre nego što se pređe na potpuno liberalizovane tržišne cene. Preporučujemo prelazak na drugu fazu postavljanja premija početkom sledeće godine,” naveo je Prestreshi.

Obe strane su izrazile spremnost za nastavak saradnje.