Botimi i Buletinit të Pestë të AQBK-së

04/01/2008

Buletini i pestë i AQBK-së, i përgatitur nga Drejtorati për Analiza Ekonomike dhe Statistikore, përfshin tri studimet e poshtëshënuara:   

  • Bilancin e Pagesave të Kosovës për vitin 2006
  • Privatizimin në Kosovë me fokus në metodën speciale spin-off
  • Shpenzimet e ndërmjetësimit në sektorin bankar të Kosovës

Buletini gjithashtu përmban edhe Shtojcën Statistikore.

Këtë Buletin mund gjeni në web-faqen e AQBK-së (Publikimet/Jo periodike) ose në AQBK (Rr. Garibaldi, Prishtinë, KOSOVË-UNMIK)