Bankarski sistem nastavlja da beleži pozitivne trendove i dobre perfomanse

23/01/2014

Na konferenciji za medije , za najnovija dostignuća u bankarskom i finansijskom sistemu , Guverner Centralne banke Republike Kosova  g.Bedri Hamza je obelodanjio preliminarne podatke , indikatore, dostignuća i izazove sa kojima se suočava CBK tokom  2013 god.  Prema rečima guvernera Hamza Kosovo je postalo član SWIFT Kod-a i postala prva država članica Organizacije Ujedinjenih nacija.  Prema njegovim rečima  to je postignuto zahvaljujući se radom od strane CBK , kosovskih institucija, kao i snažna podrška najmoćniji zemalja, onih G-10 zemalja. Guverner dalje je naglasio razvoj u bankarskom sistemu, koji po njegovim rečima, u toku protekle godine preliminarni pokazatelji ukazuju na rast sredstava banke, rast depozita, pozitivni pokazatelji rasta kreditiranja, kao i povećanje profita ostvaren od banaka u poredjenju sa predhodnu godinu.
Guverner Hamza saopštio medijama najnovija dostignuća  koje CBK  postigla u oblasti zakonodavstva , najavljujući da je uradjen dobar posao u pripremi zakona i druge prateće regulative, koja je sačinjena od strane domaćih i medjunarodnih eksperta i u skladu sa zakonodavstvom i  približnosti  zakonodavstva EU.
Medjutim , prema rečima guvernera rast je zaobeležen i u sektoru osiguranja, gde je obeležen rast vrednosti plaćenih šteta  za 25.7 % , takodje podaci godišnje perfomanse /učinka/ TRUST-su pozitivni, zabeleženo je povećanje prikupljenih fondova i vrednosti povratka investicija tih sredstava .
Prema rečima guvernera Bedri Hamza i u oblasti kamatne stope  postoji  pad u poredjenju sa pre godinu dana,  blagi pad, a takodje imamo i blagi rast nekvalitetnih kredita.  Guverner  priznaje da je došlo do usporavanja kreditne  aktivnosti u odnosu na pre godinu dana , koji je zbog pooštravanja kreditne procedure od strane komercijalnih banaka ipak pozitivan učinak u ovoj oblasti, takodje pozitivan trend je zaobeležen i u smanjenju kamatne stope hartija od vrednosti.
Dok upućujući se daljem padu kamatne stope , guverner je istakao da su i biznisi oni koji trebaju da predstave  konkurentne planove i projekte  kod banaka, kao i označiti poboljšanja u izradi i izveštavanju finansijskih izveštavanja.  Guverner Hamza je naglasio da postoje stranih investitori zainteresovanih da učestvuju u finansijsko tržište Kosova.