Sigurnosne karakteristike kovanica

Kovanica 2€ Sigurnosne karakteristike i zaštita od falsifikovanja

Monedhat euro veçoritë dhe tiparet e sigurisë