Obuke i seminari

Zaštita evra u bankarskom sistemu (Skopje, 12. i 13. septembar 2012.)

Na poziv Centralne banke Makedonije i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) u okviru Evropske komisije, od 12. i 13. septembra 2012. godine, devet visokih službenika za operacije sa gotovinom, iz Centralne banke Republike Kosovo (dva) i iz komercijalnih banaka Kosova (sedam), učestvovali su na tehničko-taktičkoj obuci koju je finansirao program ‘Pericles’ Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) u okviru Evropske komisije.

Ovaj program je bio osmišljen za službenike operacija sa gotovinom iz bankarskog sektora. Osim službenika sa Kosova, na ovom programu bili su pozvani i službenici iz centralnih banaka Makedonije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Bugarske.
Tokom ovog programa, visoki službenici iz Centralne banke Republike Kosovo i oni iz komercijalnih banaka Kosova, izbliza su se upoznali sa evropskom zakonskom regulativom o zaštiti evra od falsifikacije. Pored toga, govornici su takođe predstavili i aspekte zaštite evra od falsifikacije u Makedoniji, Holandiji, Bugarskoj itd. Dalje, program se fokusirao na tehničkim aspektima zaštite protiv falsifikacije evro novčanica i kovanica.


Zaštita od falsifikovanog novca u Republici Kosovo (8. novembar 2011.)

Centralna banka Republike Kosovo (CBK) u saradnji sa Policijom Kosova i Forenzičkom laboratorijom, dana 8. novembra 2011. godine, organizovale su program obuke za zaštitu od falsifikovanog novca u Republici Kosovo, program koji je osmišljen za odabrano osoblje iz finansijskih institucija koje pružaju usluge sa gotovinom u Republici Kosovo. Obuka je organizovana u zgradi CBK-a.

Na ovom jednodnevnom programu, preko 80 učesnika iz raznih finansijskih institucija koje rade u Republici Kosovo, kao i pripadnici Policije Kosova, izbliza su se upoznali sa sigurnosnim karakteristikama evro novčanica, kao i sa raznim tehničkim aspektima za falsifikovanje ovih novčanica, kao i mere koje oni moraju preduzeti za zaštitu od falsifikovanog novca.

Program je otvorio zamenik guvernera CBK-a, g. Lulzim Ismajli koji je između ostalog naglasio veliki značaj koji ovaj program ima u zaštiti od falsifikovanog novca, kao i stalne napore i zalaganje Policije Kosova i Centralne banke Republike Kosovo u ovoj oblasti.

Dalje, direktor Uprave za operacije sa gotovinom i plaćanja pri CBK-u, g. Jeton Bajramaj održao je kratku prezentaciju o ulozi CBK-a u borbi protiv falsifikovanog novca, kao nadzorni organ finansijskih institucija.

Glavne sigurnosne karakteristike evro novčanica predstavio je g. Islam Bahtiri – visoki službenik za operacije sa gotovinom u CBK-u.

Zakonski i proceduralni aspekti koji se odnose na povlačenje falsifikovanog novca iz opticaja u nastavku je objasnio g. Blerim Sylejmani – rukovodilac Sektora za istraživanje falsifikovanja novca u okviru Uprave za istraživanje privrednog kriminala i korupcije Policije Kosova.

Program je završen prezentacijom g. Halim Borovci – Forenzička laboratorija – Jedinica za veštačenje dokumenata, koji je objasnio metode falsifikovanja u evro novčanicama koje su u opticaju u Republici Kosovo.


Obuka za zaštitu od falsifikovanog novca (29. jun 2010.)

U nastavku odnosa uzajamne saradnje između Policije Kosova (PK) i Centralne banke Republike Kosovo (CBK), kako bi se osigurala zaštita novca protiv falsifikovanja u Republici Kosovo, Centralni odbor (osnovan 11. septembra 2009.) za analizu falsifikovanog novca u Republici Kosovo, 29. juna 2010. je organizovao program obuke za zaštitu od falsifikovanog novca, program koji je osmišljen za odabrano osoblje finansijskih institucija koje pružaju usluge sa gotovinom u Republici Kosovo. Obuka je organizovana u zgradi CBK-a.

Program je otvorio zamenik guvernera CBK-a, g. Gani Gërguri koji je između ostalog naglasio veliki značaj koji ovaj program ima u zaštiti od falsifikovanog novca, kao i stalne napore i zalaganje Policije Kosova i Centralne banke Republike Kosovo u ovoj oblasti.

U nastavku, reč je dobio direktor Uprave za operacije sa gotovinom i plaćanja pri CBK-u, g. Jeton Bajramaj koji je objasnio ulogu CBK-a, kao nadzornog organa finansijskih institucija, u donošenju pravila i smernica koje imaju za cilj čuvanje integriteta evra, smernice koje se upućuju svim finansijskim institucijama koje deluju u Republici Kosovo i koje su licencirane od strane CBK-a. Dalje, g. Bajramaj je objasnio mere koje preduzima CBK u cilju otklanjanja falsifikovanih evro novčanica i kovanica iz opticaja, kao i ulogu i funkcionisanje Centralnog odbora za analize falsifikovanog novca u Republici Kosovo.

Zakonski i proceduralni aspekti koji se odnose na povlačenje falsifikovanog novca iz opticaja u nastavku je objasnio rukovodilac Sektora za istraživanje falsifikovanog novca u okviru Uprave za istraživanje privrednog kriminala Policije Kosova g. Blerim Sylejmani. Između ostalog, g. Sylejmani je objasnio ulogu Sektora za istraživanje falsifikovanog novca i procedure delovanja od strane finansijskih institucija u slučajevima pojavljivanja novca za koji se sumnja da je falsifikovan. Dalje, g. Sylejmani izneo je i stanje slučajeva novca za koji se sumnja da je falsifikovan koji su prijavljeni u Policiji Kosova tokom 2009. godine i prijavljene slučajeve u tekućoj godini.

Glavni predavač u ovom programu je bio g. Bekim Bajrami, šef sektora dokumenata i rukopisa pri Centralnoj kriminalističkoj laboratoriji (DPPK) u Policiji Kosova.

Na ovom jednodnevnom programu, preko 70 učesnika iz raznih finansijskih institucija koje rade na Kosovu, kao i pripadnici Policije Kosova, izbliza su se upoznali sa originalnim karakteristikama novčanica evra, dolara i funte, kao i sa raznim tehničkim aspektima kako tradicionalnim tako i elektronskim za falsifikovanje ovih novčanica i kovanica, kao i mere koje oni moraju preduzeti za zaštitu od falsifikovanog novca.


Obuka u identifikaciji sigurnosnih karakteristika novčanica u evrima i dolarima (2. februar 2009.)

U nastavku podizanja znanja operatora sa gotovinom o zaštiti od falsifikovanih novčanica, održan je dvodnevni program obuke organizovan od strane Policije Kosova i Centralne banke Republike Kosovo.

Ovaj program je deo povećanih zajedničkih napora koje preduzimaju Policija Kosova i CBK u očuvanju integriteta evro novčanice”, rekao je između ostalog g. Gani Gërguri, zamenik guvernera CBK-a, prilikom otvaranja ove obuke.

Prvog dana programa, 35 učesnika iz raznih finansijskih institucija koje rade na Kosovu, upoznali su se sa originalnim karakteristikama novčanica evra i dolara, kao i sa raznim tehničkim aspektima kako tradicionalnim tako i elektronskim za falsifikovanje ovih novčanica. Drugog dana, učesnici su imali priliku da na praksi demonstriraju aspekte identifikacije i provere novčanica u evrima i dolarima.

Glavni predavač u ovom programu je bio g. Bekim Bajrami, stručnjak za sporne dokumente pri Centralnoj kriminalističkoj laboratoriji (DPPK) u Policiji Kosova.

Na kraju programa, g. Ibrahim Likaj, visoki službenik Policije Kosova, podelio je zvanične sertifikate.