Konverzija u evro

Repatrijacija nemačke marke i uvođenje evra u opticaju

Godine 1999, nemačka marka (DEM) je postala dozvoljena valuta za upotrebu u Kosovo. Uredba 1999/04 i kasnije Administrativno upustvo 1999/02, izdate u 1999, odobrile DEM kao sredstvo plaćanja za račune i službene obračune.

Jedan od najvažnijih događaja u istriji CBK je konverzija u evro. Ova konverzija ozvaničena kroz direktive koju je izdao UNMIK sa brojem 2001/24. Konverzija iz DEM na Evro je realizovana bezbedno , lako i po razumnoj ceni. U ovom procesu , CBK ima snažnu podršku i od MMF , ECB, OeNB, Bundesbank, Commerzbank i Raiffeisen Zentral Bank. Važnu ulogu imale su i druge institucije kao što su CFA, carine UNMIK-a, PTK i komercijalne banke, kao i posebnu ulogu imala je pomoć od KFOR-a.

Tačna procena iznosa DEM u opticaju na Kosovu nije bila moguća , tako da je procjenjeno da uvoz 500 miliona Evra je potrebno da završi konverziju na euro do 28 februara 2002. Prvi kontigent evra (oko 100 miliona Evra) doneto je na Kosovu u decembru 2001. Tokom decembra 2001 – januar/februara 2002 izvezeno ukupno preko 1 miliardi nemačkih maraka , dok uvozi preko 350 miliona Evra. Istovremeno, vraćeno skoro 10 miliona kovanica nemačke marke, dok uvoženo oko 7 miliona Evra novčiće logistički održavaju operaciju transporta novčanice u težini preko 100 tona. Cela ova operacija imala je takođe značajan trošak u smislu transporta i bezbednosti , dok CBK je bio jedini institucionalni kanal kroz koji je uvezan evro , i vraćena nemačka marka.
Dana 1 januara 2002 svi računi klijenata održani u CBK i komercijalne banke su konvertirani od valute DEM u valutu EUR sa neopozivim kursom od DEM 1,95583 za jedan EUR. Tokom januara i februara 2002, dve valute (EUR i DEM) bili u opticaju, dok konverzija iznosa bila predhodno po određenim uslovima .

Maksimalni iznos gotovine koje su mogle da se konvertuju od fizičkih i pravnih lica u CBK bio je 10,000 DEM. Tokom perioda januar – februara 2002 , oko 208.080 lica su konvertirali u CBK oko 210.830.000 DEM, odnosno 107.796.000€. Iznosi veći od 1000 DEM su konvertirani samo kroz depozit u komercijalnim bankovnim računima. To je otvorilo mnoge račune u komercijalnim bankama odnosno depoziti povećani od 235 miliona u novembru 2001 na 480 miliona u decembru 2001 ili povećanje od 104.10%. Konverzija u Euro uveliko je uticala na rast poverenja stanovništva u bankarskom sistemu Kosova.

Javna kampanja je izuzetno dobro organizovana i sprovedena u koordinaciji sa CBK , pomoć Evropske agencije za obnovu i razvoj, Privredne komore Kosova i Euro Info Centru. Preko 300,000 primeraka brošure su štampane podeljene na tri 3 jezika – albanski, srpski i engleski. U svim filijalama širom Kosova održani su jednodnevni informativni seminari.

Nakon prelaska na evro valutu , CBK je fokusirana na pružanje redovne adekvatne ponude Kosova sa evro novčanicama i kovanog novca . U cilju zaštite integriteta evra , CBK je podigao kvalitet poslovanja sa Gotovinom valute Trezora temeljno razmatrajući pravila i procedure rada, kao i ulaganje u izgradnju fizičke bezbednosti zgrade u skladu sa evropskim standardima. Pored ulaganja u najnaprednijih preradu novca , CBK (2005), u skladu sa sličnim odredbama u eurozoni, izdao i tri upustva i jednu preporuku koje zajedno imaju za cilj očuvanje integriteta Evra. U saradnji sa Kosovskom policijom, posebne obaveze su napravljene u oblasti obrazovanja i borba protiv falsifikovanog novca , i na kraju ova obaveza je ozvaničena kroz osnivanje Nacionalnog komiteta za borbu protiv falsifikovanja novca.