Novac u opticaju

Centralna banka Republike Kosovo obezbeđuje javnim institucijama, finansijskoj zajednici i javnosti redovne finansijske usluge koje pruža jedna centralna banka, izuzev bilo kakvog kredita ili privremene likvidnosti, jer Centralna banka Republike Kosovo nije banka izdavalac.

Valuta koja se koristi na Kosovu je evro.

Centralna banka Republike Kosovo je odgovorna da obezbedi pravilno snabdevanje Kosova evro novčanicama i kovanicama, radi vršenja gotovinskih transakcija u privredi. S obzirom da je evro glavna valuta čija je upotreba dozvoljena na Kosovu, odgovornosti Centralne banke Republike Kosovo vezano za poslovanje i upravljanje gotovinom odnose se na evro.

Za više informacija o novcu u opticaju pogledajte:

Konverzija u evro
Iskustvo Kosova sa evroizacijom njene privrede
Zaštita od falsifikovanja
Sigurnosne karakteristike novčanica
Potpisi predsednika Evropske centralne banke
Obuke i seminari

Za dodatne informacije kontaktirajte:
dopgp@bqk-kos.org