Kurs Valuta

Izvor: Evropska centralna banka , Međunarodni monetarni fond i centralne banke regiona