Zajmodavaoci

Finansijske institucije licencirane od strane Centralne banke Republike Kosova (CBK), da budu davaoci kredita uključujući i sve banke i mikrofinansijske institucije , nebankarske finansijske institucije i osiguravajuće kompanije trebaju da budu čalanovi i izveštači u Kreditnom registru Kosova. Kreditne institucije imaju direktan pristup sistemu KRK i moraju da registruju i ažuriraju podatke  u sistemu u vezi sa kreditima i zajmoprimaca.  Takodje pružioci kredita su obavezni da konsultuju informacije iz sistema Kreditnog registra tokom  procesa kreditiranja.

 

Kreditne institucije članovi sistema Kreditnog registra su  :

 

Komercijalne banke

 

PRO CREDIT BANK                                                

RAIFFEISSEN BANK KOSOVO

NLB PRISHTINA

BANKA PËR BIZNES                                                  

TEB SH.A.

BANKA EKONOMIKE                                          

BANKA KOMBËTARE TREGTARE                                

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

TURKIYE IS BANKASI

TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI

 

Mikrofinansijske institucije 

 

 

IMF “QELIM KOSOVË”                                      

KOSINVEST WORLD VISION

TIMI INVEST                                                   

KGMAMF

START                                                              

KEP TRUST

PERSPEKTIVA 4                                               

FINCA

MESHTEKNA                                                      

KREDITIMI RURAL I KOSOVËS                            

ATLANTIC CAPITAL PARTNERS ACP

KOSOVA AID AND DEVELOPMENT    

AGJENCIONI PËR FINANCIM NË KOSOVË                  

 

 

Nebankarske finansijske institucije

 

 

LESNA SHA                              

RAIFFEISEN LEASING KOSOVO LLC

FACTOR LEASING                    

CRIMSON FINANCE FUND


       

Osiguravajuće kompanije

 

 

KS “SIGURIA”                      

KS  “SIGKOS” 

KS  “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA”

KS  “INSIG”  

KS  “DARDANIA”        

KS  “SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP”

KS  “ILLYRIA”                    

KS  “KOSOVA E RE”

KS  “GRAWE ELSIG”            

KS  “CROATIA SIGURIMI”

KS “PRISIG” SH.A
KS “SCARDIAN JSC”