Zajmodavaoci

Finansijske institucije licencirane od strane Centralne banke Republike Kosova (CBK), da budu davaoci kredita uključujući i sve banke i mikrofinansijske institucije , nebankarske finansijske institucije i osiguravajuće kompanije trebaju da budu čalanovi i izveštači u Kreditnom registru Kosova. Kreditne institucije imaju direktan pristup sistemu KRK i moraju da registruju i ažuriraju podatke  u sistemu u vezi sa kreditima i zajmoprimaca.  Takodje pružioci kredita su obavezni da konsultuju informacije iz sistema Kreditnog registra tokom  procesa kreditiranja.

Kreditne institucije članovi sistema Kreditnog registra su  :

Komercijalne banke

PRO CREDIT BANK

RAIFFEISSEN BANK KOSOVO

NLB PRISHTINA

BANKA PËR BIZNES

TEB SH.A.

BANKA EKONOMIKE

BANKA KOMBËTARE TREGTARE

TURKIYE IS BANKASI

TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI

Mikrofinansijske institucije 

IMF “QELIM KOSOVË”

KOSINVEST WORLD VISION

TIMI INVEST

KGMAMF

START

KEP TRUST

PERSPEKTIVA 4

FINCA

MESHTEKNA

KREDITIMI RURAL I KOSOVËS

ATLANTIC CAPITAL PARTNERS ACP

KOSOVA AID AND DEVELOPMENT

AGJENCIONI PËR FINANCIM NË KOSOVË

Nebankarske finansijske institucije

LESNA SHA

RAIFFEISEN LEASING KOSOVO LLC

FACTOR LEASING

CRIMSON FINANCE FUND

 

       

Osiguravajuće kompanije

KS “SIGURIA”

KS  “SIGKOS”

KS  “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA”

KS  “INSIG”

KS  “DARDANIA”

KS  “SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP”

KS  “ILLYRIA”

KS  “KOSOVA E RE”

KS  “GRAWE ELSIG”

KS  “CROATIA SIGURIMI”

KS “PRISIG” SH.A
KS “SCARDIAN JSC”