Podnošenje zahteva za Kreditni izveštaj

Svaki gradjanin odnosno tražilac kredita/zajmoprimalac/ koji želi da dobije detaljan kreditni njegov/njen izveštaj , može se prijaviti   u jedan od tri oblika prikazanih na sledeći način : 

1. Aplikacija preko portala za gradjane  www.raportikreditor.org 

Svaki gradjanin može da otvori svoj lični račun u datom portalu i nakon aktiviranja računa može imati pristup online u kreditni izvešaj.

2. Apliciranje Podnošenje zahteva/za Kreditni izveštaj u bilo kojoj filijali odgovarajuće banke.

3. Apliciranje za Kreditni izveštaj kod Centralne banke  Kosova.

Vrši se svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova, dok se povlačenje kreditnog izveštaja vrši od 15:30-16:00 časova istog dana podnošenja zahteva, osim u slučajevima kada su podaci iz izveštajnih institucija mora se pregledati

Prilikom aplikacije za Kreditni registar putem gore navedenog oblika 2 ili  3 , osim popunjenog obrazca potrebna je i kopija identifikacionog dokumenta za fizička lica, dok za pravna lica potrebna je kopija identifikacionog dokumenta vlasnika ili kopija potvrde registracija biznisa.

Kliknite ovde da preuzmete Formular za aplikaciju u Kreditni izveštaj

Za fizička lica kreditni izveštaj je besplatan jednom godišnje.  Svaki dodatni izveštaj u roku od godinu dana mora da se plati  3 Evra.  Pravno lice za svaki izveštaj mora da plati 3 Evra.  Plaćanje se vrši na račun CBK 1000700010000136 sa opisom  “Raporti Kreditor RKK”. 

Kreditnom  izveštaju  biće priložen spisak  definicija pojmova koje će olakšati čitanje i njihov značaj.