Osporavanje podataka u Kreditnom izveštaju

Za sve primedbe na podatke iz izveštaja njegovogj/njenog , zajmoprimalac mora da popuni formular žalbe navodeći sporne  podatke i uputiti se instituciji koji je prijavio ove podatke.

Nakon prijema zahteva, pomenuta institucija razmatraće  žalbu i pripremiti  odgovor u pisanoj formi u roku od pet (5) radnih dana. 

Ovi podaci mogu se ispraviti tek nakon provere raznih dokumenata donešene od strane korisnika, koji ukazuju da trenutni podaci u njegovom/njenom izveštaju nisu tačni.

Nakon ove odluke , zajmoprimalac treba da potvrdi saglasnost ili nesaglasnost sa odlukom dobijenom od pomenute institucije.

Ako zajmoprimalac se ne slaže sa dobijenom odlukom od izveštajne institucije, on/ona može se obratiti “Diviziji za žalbe i korisnika finansijskih usluga” u Centralnoj banci Kosova. 

Odluka o žalbi zajmoprimaoca donosi se u roku od deset (10) radnih dana.

U slučajevima kada Divizija za  žalbe utvrdi da su sporni podaci u izveštaju tačni , ali se stranka ne slaže sa odlukom, stranka može uputiti odgovarajućim pravnim organima da reše spor.