Kreditni izveštaj

Kreditni izveštaj je važan dokument generisan od sistema Kreditnog regjistra, gde se koriste pozitivne i negativne informacije o kreditnoj istoriji svakog dužnika, informacije koje se koriste od kreditnih institucija u procesu kreditnih aplikanata.

 

Sadržaj Kreditnog izveštaja 

U Kreditnom izveštaju prikazane su informacije o ličnim podacima , trenutnih kredita, kreditne istorije kao i podaci kao srodniku.

Sve informacije prijavljene u Kreditnom registru su poverljive i na osnovu zakona i propisa koji su na snazi, koji se čuvaju na bazi podataka Kreditnog regjistra. Prijavljene informacije u Kreditnom izveštaju uključujući informacije o ličnim kreditima i kreditima za koje zajmoprimalac ima ulogu povezanog lica , pojaviće se na kreditni izveštaj za najmanje 5 godina od vremena otplaćivanja kredita u celosti.

 

Uloga Kreditnog izveštaja prilikom podnošenja zahteva za kredit

Prilikom podnošenja zahteva za kredit , Kreditni izveštaj , zajedno sa drugim relevantnim faktorima kao što su finansijsko stanje , sposbnost plaćanja na vreme  kao i mogućnost obezbedjenja kredita preko kolaterala (hipoteke i/ili zaloge), predstavljaju konkretne podatke koje mogu da utiču na usvajanje ili odbijanje zahteva za kredit od strane kreditne institucije.