Karakteristike i osnovne funkcije

Sistem KRK je dizajniran kao jedna aplikacija na bazi interneta i može joj se pristupiti direktno u realnom vremenu od strane odredjenih službenika kreditnih institucija.  U KRK, kreditne institucije izveštavaju o odobrenim kreditima a onda one ažuriraju status bilo kojeg kredita.  S druge strane , one mogu iz sistema uzeti jedan sažeti izveštaj o nivou i statusu aktivnih kredita svakog zajmoprimaoca kredita ili podnosioca zahteva za kredit preko svojih ovlašćenja osiguran od strane klijenta.  One takodje obaveštavaju o kolateralu prilikom kolateralizma .  Pored toga, one dobijaju relevantne informacije o vezi podnosioca zahteva za kredit sa drugim aktivnim kreditima.  

Šta vise , svaka osoba koja je subjekat kredita može dobiti svoje detalje registrovane u KRK.  CBK takodje koristi informacije KRK za svrhe nadzora statistike i analitike. 

Kreditni registar je dizajniran da pruži naprednu infrastrukturu za funksioanisanje kreditnog tržišta uvodjenjem značajnog sredstva za kreditne institucije u proceni kreditnog rizika.  Iz opšte ekonomske perspektive, Kreditni registar olakšava kreditiranje u smislu obima i troškova , a doprinosi finansijskoj stabilnosti u celini.