Banka Qendrore shpalosi Raportin e vitit 2009 si dhe rezultatet për fazën e parë të vitit 2010