Banka Qendrore e Republikës së Kosovës dhe EFSE riafirmojnë përkushtimin për të nxitur financimin e ndërmarrjeve mikro dhe të vogla