BANKA QENDRORE E PAVARUR E NDIHMON REPUTACIONIN E KOSOVËS, THOTË ICR-ja