Banka Botërore premton vazhdimin e mbështetjes së projekteve për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës