Američki Stejt Department (ASD) procenjuje da je Kosovo zaštitilo finansijski sektor od uticaja COVID-19

29/07/2021

Centralna banka Republike Kosovo pozdravila je izveštaj Američkog Stejt Departmenta o investicionoj klimi za 2021. godinu, koji prepoznaje razvoje u finansijskom sektoru.

Izveštaj ASD ocenjuje da je regulatorni sistem u skladu sa direktivama EU-a i međunarodnim standardima. Ne postoje ograničenja osim normalnih regulatornih zahteva u pogledu izvora kapitala, prilagodljivosti i sposobnosti investitora.

Izveštaj navodi da je CBK preduzela sve neophodne mere za poboljšanje politika za slobodan protok finansijskih sredstava. Takođe se naglašavaju kontinuirana poboljšanja u pristupu kreditima u privatnom sektoru, dok strani investitori mogu podizati kredite i otvarati bankovne račune.

Iako je prema prognozama MMF-a kosovska ekonomija tokom 2020. imala pad od 6% zbog COVID-19, bankarski sektor ostaje dobro kapitalizovan i profitabilan.

Izveštaj ocenjuje da su se finansijske usluge i bankarsko kreditiranje znatno poboljšali poslednjih godina. U martu 2021. nekvalitetni krediti su na nivou od 2,7%, dok su kamatne stope znatno pale, sa proseka od 12,7% u 2012. na prosek od 3,1% u martu 2021. godine.

Takođe je dozvoljen transfer sredstava na strana tržišta ili konvertovanje u stranoj valuti, koje se moraju obraditi u skladu sa bankarskim procedurama EU-a.

Kosovo ne primenjuje bilo kakvu kontrolu kapitala ili ograničenja na međunarodne protoke kapitala i kao takvo, pristup na deviznim razmenama za doznake iz investicija je potpuno liberalizovano.

Uprkos šokovima od COVID-19 u svim svetskim ekonomijama, doznake na Kosovu 2020. bile su stabilne i zabeležile su rast od 15,1% ili preko 1,2 milijarde dolara.

Što se tiče ekonomskog rasta za 2021. godinu, Američki Stejt Department navodi da većina međunarodnih finansijskih institucija predviđa da se očekuje da kosovska ekonomija raste između 3,5% i 4,5%.

Više detalja o Izveštaju možete pronaći na sledećem linku: https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/kosovo/