Aktivitetet e delegacionit të Kosovës në takimet vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore