Kursi i Valutave

Burimi: Banka Qendrore Evropiane, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe bankat qendrore të rajonit. 

Kursin historik mund ta gjeni në arkivën e Bankës Qendrore Evropiane

 

 

... ...

Kursi i valutave

2 dhjetor 2016
... ...

Kursi i valutave

1 dhjetor 2016
... ...

Kursi i valutave

30 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

29 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

25 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

24 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

23 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

22 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

21 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

18 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

17 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

16 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

15 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

14 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

11 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

10 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

9 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

8 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

7 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

4 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

3 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

2 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

1 nëntor 2016
... ...

Kursi i valutave

31 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

28 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

27 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

26 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

25 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

24 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

21 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

20 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

19 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

18 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

17 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

14 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

13 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

12 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

11 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

10 tetor 2016
... ...

Kursi i valutave

30 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

29 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

28 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

27 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

26 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

23 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

22 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

21 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

20 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

19 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

16 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

15 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

14 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

13 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

9 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

8 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

7 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

6 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

5 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

2 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

1 shtator 2016
... ...

Kursi i valutave

31 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

30 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

29 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

26 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

25 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

24 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

23 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

22 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

19 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

18 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

17 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

16 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

15 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

12 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

11 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

10 gusht 2016
... ...

Kursi i valutave

29 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

28 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

27 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

26 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

25 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

22 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

21 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

20 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

19 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

18 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

15 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

14 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

13 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

12 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

11 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

8 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

7 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

6 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

1 korrik 2016
... ...

Kursi i valutave

30 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

29 qershor 2016
... ...

Kursi i Valutave

28 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

27 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

24 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

23 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

22 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

21 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

20 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

17 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

16 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

15 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

14 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

13 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

10 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

9 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

8 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

7 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

6 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

3 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

2 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

1 qershor 2016
... ...

Kursi i valutave

28 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

27 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

26 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

25 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

22 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

21 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

20 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

19 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

18 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

15 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

14 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

13 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

12 prill 2016
... ...

Kursi i valutave

29 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

26 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

25 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

24 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

23 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

22 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

19 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

18 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

16 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

15 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

12 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

11 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

10 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

9 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

8 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

5 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

4 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

3 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

2 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

1 shkurt 2016
... ...

Kursi i valutave

29 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

28 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

27 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

26 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

25 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

22 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

20 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

19 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

18 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

15 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

14 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

13 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

12 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

11 janar 2016
... ...

Kursi i valutave

30 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

29 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

28 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

24 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

23 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

22 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

21 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

18 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

17 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

16 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

15 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

14 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

11 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

10 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

9 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

8 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

7 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

4 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

3 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

2 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

1 dhjetor 2015
... ...

Kursi i valutave

30 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

26 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

25 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

24 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

23 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

20 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

19 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

18 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

17 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

13 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

12 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

11 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

10 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

9 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

6 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

5 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

4 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

3 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

2 nëntor 2015
... ...

Kursi i valutave

30 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

29 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

28 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

27 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

26 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

23 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

22 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

21 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

20 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

19 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

16 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

15 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

14 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

13 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

12 tetor 2015
... ...

Kursi i valutave

30 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

29 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

28 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

25 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

23 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

22 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

21 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

18 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

17 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

16 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

15 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

14 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

11 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

10 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

9 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

8 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

7 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

4 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

3 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

2 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

1 shtator 2015
... ...

Kursi i valutave

31 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

28 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

27 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

26 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

25 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

24 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

21 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

20 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

19 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

18 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

17 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

14 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

13 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

12 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

11 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

10 gusht 2015
... ...

Kursi i valutave

31 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

30 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

29 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

28 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

27 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

24 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

23 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

22 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

21 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

20 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

15 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

14 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

13 korrik 2015
... ...

Kursi i kembimit

10 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

9 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

8 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

6 korrik 2015
... ...

Kursi i kembimit

3 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

2 korrik 2015
... ...

Kursi i valutave

1 korrik 2015
... ...

Kursi i kembimit

30 qershor 2015
... ...

Kursi i kembimit

29 qershor 2015
... ...

Kursi i valutave

26 qershor 2015
... ...

Kursi i valutave

25 qershor 2015
... ...

Kursi i valutave

24 qershor 2015
... ...

Kursi i valutave

23 qershor 2015
... ...

Kursi i valutave

22 qershor 2015
... ...

Kursi i valutave

19 qershor 2015
... ...

Kursi i valutave

18 qershor 2015
... ...

Kursi i valutave

17 qershor 2015
... ...

Kursi i valutave

16 qershor 2015
... ...

Kursi i valutave

15 qershor 2015
... ...

Kursi i kembimit

12 qershor 2015
... ...

Kursi i kembimit

11 qershor 2015
... ...

Kursi i kembimit

10 qershor 2015
... ...

Kursi i kembimit

9 qershor 2015
... ...

Kursi i kembimit

8 qershor 2015
... ...

Kursi i kembimit

5 qershor 2015
... ...

Kursi i kembimit

4 qershor 2015
... ...

Kursi i kembimit

3 qershor 2015
... ...

Kursi i kembimit

1 qershor 2015
... ...

Kursi i valutave

30 prill 2015
... ...

Kursi i valutave

29 prill 2015
... ...

Kursi i valutave

28 prill 2015
... ...

Kursi i valutave

27 prill 2015
... ...

Kursi i kembimit

24 prill 2015
... ...

Kursi i kembimit

23 prill 2015
... ...

Kursi i valutave

22 prill 2015
... ...

Kursi i kembimit

21 prill 2015
... ...

Kursi i valutave

20 prill 2015
... ...

Kursi i valutave

17 prill 2015
... ...

Kursi i valutave

16 prill 2015
... ...

Kursi i valutave

15 prill 2015
... ...

Kursi i kembimit

14 prill 2015
... ...

Kursi i kembimit

10 prill 2015
... ...

Kursi i valutave

27 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

26 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

25 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

24 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

23 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

20 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

19 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

18 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

16 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

13 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

12 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

11 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

10 shkurt 2015
... ...

Kursi i kembimit

9 shkurt 2015
... ...

Kursi i kembimit

6 shkurt 2015
... ...

Kursi i kembimit

5 shkurt 2015
... ...

Kursi i kembimit

3 shkurt 2015
... ...

Kursi i valutave

30 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

29 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

28 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

27 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

26 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

23 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

22 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

21 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

20 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

19 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

16 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

15 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

14 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

13 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

12 janar 2015
... ...

Kursi i valutave

29 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

26 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

24 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

23 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

22 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

19 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

18 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

17 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

16 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

15 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

12 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

11 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

10 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

9 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

8 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

5 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

4 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

3 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

2 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

1 dhjetor 2014
... ...

Kursi i valutave

27 nëntor 2014
... ...

Kursi i valutave

26 nëntor 2014
... ...

Kursi i valutave

25 nëntor 2014
... ...

Kursi i valutave

24 nëntor 2014
... ...

Kursi i valutave

21 nëntor 2014
... ...

Kursi i valutave

20 nëntor 2014
... ...

Kursi i valutave

19 nëntor 2014
... ...

Kursi i Valutave

18 nëntor 2014
... ...

Kursi i Valutave

17 nëntor 2014
... ...

Kursi i Valutave

14 nëntor 2014
... ...

Kursi i Valutave

13 nëntor 2014