Seria e re e kartëmonedhave

 

Pas më shumë se 10 vite të futjes në qarkullim të kartëmonedhave dhe monedhave euro, Eurosistemi ne vitin 2013 ka filluar të lëshojë në qarkullim serinë e dytë e kartëmonedhave euro, e njohur si seria Europa. Kjo seri do të përmbajë një portret të Europa-s, një figurë e mitologjisë Greke nga rrjedh edhe origjina e emrit të kontinentit tonë.

Zbulimi i dizajnit të plotë të kartëmonedhës së re në vlerë prej 50€

Më 5 korrik 2016 Banka Qendrore Evropiane (BQE) zbuloj dizajnin e plotë të kartëmonedhës së re në vlerë prej 50€ në ngjarjen që u organizua në Bankën Qendrore Evropiane në Frankfurt am Main të Gjermanisë.

Kartëmonedha e serisë së re ne vlere prej 50€ është kartëmonedha e katërt e serisë Europa dhe ashtu sikurse seria e parë dhe e dytë e kartëmonedhave ne vlere prej 5€, 10€ dhe 20€ seria e re Europa e kartëmonedhave në vlere prej 50€ ka një dizajn të ndryshuar dhe përmban tipare të zgjeruara dhe të avancuara të sigurisë.

Kartëmonedha e re në vlerë prej 50€ do të lëshohet në qarkullim më 4 prill 2017 në të gjithë zonën e euros.Për më shumë informata rreth tipareve të sigurisë të kartëmonedhës së re në vlerë prej 50€ ju lutem t'i referoheni faqes zyrtare http://www.new-euro-banknotes.eu/Euro-Banknotes/Euro-banknotes/THE-NEW-€50

Zbulimi i dizajnit të plotë të kartëmonedhës së re në vlerë prej 20€

Më 24 shkurt 2015 Banka Qendrore Evropiane (BQE) zbuloj dizajnin e plotë të kartëmonedhës së re në vlerë prej 20€ në ngjarjen që u organizua në Bankën Qendrore Evropiane në Frankfurt am Main të Gjermanisë.

Kartëmonedha e serisë së re ne vlere prej 20€ është kartëmonedha e tretë e serisë Europa dhe ashtu sikurse seria e parë dhe e dytë e kartëmonedhave ne vlere prej 5€ dhe 10€, seria e re Europa e kartëmonedhave në vlere prej 20€ ka një dizajn të ndryshuar dhe përmban tipare të zgjeruara dhe të avancuara të sigurisë.

Kartëmonedha e re në vlerë prej 20€ do të lëshohet në qarkullim më 25 nëntor 2015 në të gjithë zonën e euros.
 
Për më shumë informata rreth tipareve të sigurisë të kartëmonedhës së re në vlerë prej 20€ ju lutem të i referoheni ueb faqes zyrtare http://www.new-euro-banknotes.eu/Euro-Banknotes/Security-features/FEEL/THE-NEW-€20

Zbulimi i dizajnit të plotë të kartëmonedhës së re në vlerë prej 10€

Më 13 janar 2014 Banka Qendrore Evropiane (BQE) zbuloj dizajnin e plotë të kartëmonedhës së re në vlerë prej 10€ në ngjarjen që u organizua në Bankën Qendrore Evropiane në Frankfurt am Main të Gjermanisë.

Kartëmonedha e serisë së re ne vlere prej 10€ është kartëmonedha e dyte e serisë Europa dhe ashtu sikurse seria e parë të kartëmonedhave ne vlere prej 5€, seria e re Europa e kartëmonedhave në vlere prej 20€ ka një dizajn të ndryshuar dhe përmban tipare të zgjeruara dhe të avancuara të sigurisë.

Kartëmonedha e re në vlerë prej 10€ do të lëshohet në qarkullim më 23 shtator 2014 në të gjithë zonën e euros


 

Për më shumë informata rreth tipareve të sigurisë të kartëmonedhës së re në vlerë prej 10€ ju lutem të i referoheni ueb faqes zyrtare http://www.new-euro-banknotes.eu/Euro-Banknotes/Security-features/FEEL/THE-NEW-€10

Zbulimi i dizajnit të plotë të kartëmonedhës së re në vlerë prej 5€

Më 10 janar 2013 Banka Qendrore Evropiane (BQE) zbuloj dizajnin e plotë të kartëmonedhës së re në vlerë prej 5€ në ngjarjen që u organizua në Muzeun Arkeologjik në Frankfurt am Main. Krahasuar me serine e parë të kartëmonedhave prej 5€, seria e re Europa ka një dizajn të ndryshuar dhe përmban tipare të zgjeruara dhe të avancuara të sigurisë.

Kartëmonedha e re në vlerë prej 5€ do të lëshohet në qarkullim më 2 maj 2013 në të gjithë zonën e euros

 
Për më shumë informata rreth tipareve të sigurisë të kartëmonedhës së re në vlerë prej 5€së ju lutem të i referoheni ueb faqes zyrtare http://www.new-euro-banknotes.eu/Euro-Banknotes/Security-features/FEEL/THE-NEW-€5